Algemene voorwaarden (laatste update maart2023)


Copyright

Foto en video gemaakt door Photo’Phie, Sophie Ghillebaert Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op social media, website, blog, instagram en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan per mail op de hoogte te brengen, maximum 7 dagen na het ontvangen van jouw foto's. (e-mailadres: info@photophie.be)


De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt/gemanipuleerd worden met filters of andere. De foto's mogen niet worden bijgesneden noch mag het watermerk weggephotoshopt worden.

RAW fotobestanden worden niet afgeleverd.


Een fotosessie van Photo’Phie, Sophie Ghillebaert Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Daardoor blijven de foto’s eigendom van voorgenoemde fotograaf. Na aankoop en volledige betaling van de fotobestanden en de fotoshoot koopt de klant het recht om het gekochte aantal foto’s te publiceren voor persoonlijke doeleinden en te printen.

Het is verboden de niet aangekochte foto's te screenshotten. De foto's die je niet download/koopt via de gallerij mag je niet gebruiken voor publicatie/social media/ print/.... Het is verboden het watermerk vanop de foto's weg te photoshoppen.

Indien de klant zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden, kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden.


Naamsvermelding bij het publiceren van foto's in de media is verplicht. (bijvoorbeeld dagbladen, krant (online of geprint) of andere )

Naamsvermelding bij het privé gebruik van de foto's op social media is tevens verplicht door de copyrightwetgeving.


Verplaatsing en annulatie

Bij het niet opdagen op een shoot wordt de shootfee 100% in rekening gebracht en is er geen terugbetaling mogelijk.


Verplaatsingen door ziekte van de klant worden minimum 4 uur voorafgaand aan de shoot telefonisch doorgegeven.

In dit geval wordt de shoot verplaatst naar een datum die voor beide partijen lukt, of wordt er een tegoedbon voor het reeds betaalde bedrag uitgeschreven. (6maand geldig)

Het reeds betaalde bedrag wordt niet teruggestort.


Annuleren van je shoot gebeurt minimum 7 dagen voorafgaand aan de shoot. Dit gebeurt schriftelijk via email of via de knop onderaan in jouw boekingsemail.

Pas na bevestiging van de fotograaf ben je er zeker van dat jouw annulatie ontvangen werd.

Indien dit minder dan 7 dagen voorafgaand aan de shoot gebeurt; krijg je jouw geld terug via een waardebon. Deze blijft 6 maand geldig.


Indien de fotograaf door overmacht (ziekte, ongeval, verkeershinder,.... ) niet aanwezig kan zijn op de shoot, verplaatsen we de shoot naar een nieuwe datum die voor beiden past.

Indien de dag niet verplaatst kan worden, wordt het eventuele voorschot terugbetaald. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding.


Promotionele acties

Bij het boeken van een promotionele actie dienen alle voorwaarden in acht genomen te worden. Zoniet vervalt het verkregen voordeel, en wordt dit indien nodig bijgefactureerd.

De combi deal (zwangerschap + newbornshoot) wordt samen geboekt om recht te hebben op deze promotionele actie. Annuleer je 1 van beide of beide shoots, dan vervalt het voordeel. Dit wil zeggen dat je de volledige prijs betaalt; zoals op dat moment van toepassing ipv de eerder verkregen promoprijs.


FACTUURVOORWAARDEN


Alle klachten dienen ons, op straf van niet-ontvankelijkheid, te bereiken uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen of de factuur.

Vanaf de vervaldag zal in geval van wanbetaling en van rechtswege automatisch een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, vanrechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 200,00 euro.

Bij alle betwistingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

De verkoper behoudt de eigendom van de verkochte goederen tot de prijs volledig is betaald. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering.

extra gegevens

Sophie Ghillebaert

Terreststraat 45

8650 Houthulst

Btw nummer: BE0775.553.404

Bank rekeningnummer: BE83 7507 0225 6015